Giới thiệu Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Collagen Laborés Việt Nam

Đạt chứng chỉ quốc tế về thực hành sản xuất tốt

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng từ Mỹ

Chứng nhận bởi cơ quan bảo vệ an toàn thực phẩm Hoa Kỳ

Không sử dụng nguyên liệu biến đổi gen

Không chứa Gluten